Scaling i likwidacja osadu   - 160-200 zł

                                                                               Kiretaż                             - 120-280 zł