Jak uzupełnić brakujący ząb?

      1)Najlepszym sposobem na uzupełnienie brakującego zęba jest wykorzystanie techniki implantacyjnej. Implant to sztuczny korzeń.

Na bazie takiego sztucznego korzenia wykonuje się odbudowę protetyczną zęba za pomocą korony porcelanowej.

     2)Często jednak z powodów finansowych, wybierane jest tańsze rozwiązanie – most porcelanowy. Jest to również bardzo dobre rozwiązanie, chociaż wymaga pewnego „poświęcenia” zębów, które sąsiadują z luką międzyzębową. Nazwane są one tutaj zębami filarowymi. Do wykonania mostu niezbędne jest oszlifowanie zębów filarowych i założenie na nich koron, na nich bowiem opierać się będzie dostawiony ząb.

Powyższe rozwiąznia są trwałe i stabilne oraz zapewniają długoletnie ich użytkowanie.