Pełne łuki zębowe, czyli występowanie wszystkich zębów w szczęce i żuchwie, zapewnia prawidłowe kontakty zębów, ich ustawienie oraz funkcjonowanie.


W sytuacji kiedy utracimy jeden ząb, najczęściej jest to ząb szósty, zaczynają zachodzić następujące procesy:
- zęby sąsiadujące z luką międzyzębową przesuwają i pochylają się w jej kierunku;
- mogą one dodatkowo ulegać rotacji, czyli przekręcaniu wokół własnej osi;
- ząb przeciwstawny wysuwa się z kości, odsłaniając korzeń, który jest bardziej podatny na próchnicę i czynniki termiczne – może pojawić się nadwrażliwość;
 - zostaje utracone pełne podparcie zwarciowe, prowadzące do nadmiernego obciążania pozostałych zębów i szybszego ich zużycia (wycieranie brzegów siecznych oraz guzków).


Opisane zmiany, jeśli trwają długo, pogłębiają się prowadząc od sytuacji,  w której trudno jest już uzupełnić brakujący ząb, ponieważ:
 zęby biorące udział w tym procesie zablokują miejsce po utraconym zębie.
Doprowadza to do koniecznej utraty kolejnych zębów w sytuacji kiedy planujemy uzupełnić brakujący ząb.