Endodoncja jest dziedziną stomatologii zajmującą się leczeniem kanałów w zębach.

Nieleczona próchnica stopniowo obejmuje swoim zasięgiem wnętrze zęba dochodząc do miazgi i powodując jej zakażenie. Tutaj bakterie bardzo szybko namnażają się powodując zapalenie miazgi, które objawia się bólem. Chora miazga powinna zostać jak najszybciej usunięta, ponieważ bakterie mogą rozprzestrzeniać się poza kanał zęba do kości i spowodować zapalenie kości.

                            Dlaczego warto podjąć leczenie kanałowe?

Pacjenci często nie podejmują leczenia kanałowego ze względu na koszty finansowe tego zabiegu. Doprowadza to do całkowitego zniszczenia zęba i konieczności usunięcia go. Uzupełnienie brakującego zęba metodami protetycznymi - implantem lub mostem, jest zdecydowanie bardziej inwazyjne ze względu na konieczność oszlifowania zębów filarowych w przypadku mostu lub wykonania inwazyjnego zabiegu chirurgicznego w przypadku implantu. Żadne uzupełnienie protetyczne nie jest w stanie zastąpić naturalnego zęba! Leczenie kanałowe jest zabiegiem kosztownym, jednak w porównaniu do zabiegów protetycznych jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem. Ponadto trudno jest oszacować koszt takiego leczenia przed rozpoczęciem zabiegu, ponieważ:

          - do końca nigdy nie ma pewności, że dany ząb będzie posiadał przewidywaną ilość kanałów, a to jest główny czynnik mający wpływ na cenę;

          - koszt leczenia mogą podnieść zmiany zapalne w kości.