Dziedzina chirurgii uzupełniająca brakujący korzeń zęba to implantologia.

            Dlaczego implanty są dobre?

Implant, to tytanowa „śruba”, którą wprowadza się w kość, w miejsce usuniętego zęba. Po 4-6 miesiącach zespala się ona z kością pacjenta, zastępując naturalny korzeń zęba i może zostać obciążona uzupełnieniem protetycznym, np. koroną lub mostem, bez konieczności szlifowania sąsiednich zębów.

Implant uzupełnia brakujący pojedyńczy ząb!, może służyć też do lepszego zamocowania uzupełnienia  protetycznego.

Leczenie z zastosowaniem implantów umożliwia zastosowanie wielu rozwiązań, które ogólnie można podzielić następująco:
   - jedna korona w przypadku utraty jednego zęba;
   - most protetyczny (konstrukcja protetyczna zastępująca kilka utraconych zębów);

  - proteza całkowita. Protezy całkowite mocowane są na kilku implantach, które dają bardzo dobrą stabilność dla protez. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest uniknięcie schorzeń błony śluzowej (np.grzybicy), uszkodzeń dziąseł (krwawień, stanów zapalnych, nadżerek, odleżyn), oraz zaników kości. Wszystkie te problemy bardzo często pojawiają się w przypadku zastosowania tradycyjnych protez ruchomych.

Zastosowanie konkretnego rozwiązania uzależnione jest od indywidualnej sytuacji każdego pacjenta.

W moim gabinecie wykonuję część protetyczną pracy na implantach, część chirurgiczną przygotowuje chirurg, z którym współpracuję.